กรมปศุสัตว์ เน้นย้ำแนวทางและมาตราการในการดูแลม้า ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

ข้อมูล 8 มิถุนายน 2563