การตรวจสารต้องห้ามในม้ากีฬา (Equestrian Sports and Doping) | Part 2

Link : https://youtu.be/CYdaD27DbLc

Anti-Doping RulesLink : https://inside.fei.org/content/anti-doping-rules

Download the FEI Clean Sport App

ios : https://apps.apple.com/…/fei-cleansport…/id397216979

android : https://play.google.com/store/apps/details…#tefthailand#tef#thaiequestrian#maxwin#Bgrimm#equestrian