การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ

วันที่ 22 เมษายน 2563
สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยม สมาชิกของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ซึ่งทางสโมสรได้มีการจัดเตรียมคอกม้าเป็นพื้นที่ป้องกันแมลงดูดเลือดและติดตั้งมุ้งตาละเอียดเป็นทีาเรียบร้อย พร้อมกันนี้ทางชมรมขี่ม้าเลิศนิมิต ยังได้มอบน้ำยากำจัดแมลงให้กับทางคณะเดินทาง เพื่อส่งมอบให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย 😊🙏🙏🙏