การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ชมรมขี่ม้าอีเควสเทรี่ยน พาราไดซ์

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตะหนักถึง การสร้างมุ้งป้องกันแมลง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหนะนำโรคสู่ม้า พร้อมทั้งนำเครื่องมือฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์มม้า ให้แก่ สโมสรขี่ม้าฮอร์สมาสเตอร์ และชมรมขี่ม้าอีเควสเทรี่ยน พาราไดซ์