การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ กรมปศุสัตว์ และสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาเยี่ยม พ่นยาฆ่าเชื้อและให้ความรู้ เพื่อเตรียมการรับมือและป้องกันโรคระบาดในม้า (African Horse Sickness) ณ สโมสรกีฬาขี่ม้าโกลด์เด้นฮอร์ส