การประชุมคณะกรรมการด้านเฝ้าระวังในม้าลาย ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี

รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)ในม้าลาย จากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวังฯในม้าลาย โดยมีผลการตรวจ และสรุปรายงานผลตามเอกสารดังนี้ รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า ในม้าลาย Dowload Link for full report: https://drive.google.com/…/1KqmnhOwm-OSoI…/view…

1. สวนสัตว์นครราชสีมา
•มีจำนวนม้าลายทั้งสิ้น 2 ตัว
•เก็บผลเลือดตัวอย่าง 1 ตัว
•ผลการตรวจไม่พบเชื้อจากทั้งสองสองห้องปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. โบนันซ่า Exotic Zoo (นครราชสีมา)
• มีจำนวนม้าลายทั้งสิ้น 7 ตัว
•เก็บผลเลือดตัวอย่าง 1 ตัว
• ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดลไม่พบเชื้อ แต่ผลจากห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติรายงานว่าพบเชื้อ 1 ตัวอย่าง
3. Safari Wild Life Park (ปราจีนบุรี)
•มีจำนวนม้าลายทั้งสิ้น 59 ตัว
•เก็บผลเลือดตัวอย่าง5 ตัว
•ผลจากห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติพบเชื้อ 2 ตัวอย่าง แต่ในขณะที่ผลจากห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดลพบเชื้อ 3 ตัวอย่าง
4. หัวหินซาฟารี (ประจวบคีรีขันธ์)
•มีจำนวนม้าลายทั้งสิ้น 4 ตัว
•เก็บตัวอย่างเลือด 1 ตัว
•ผลการตรวจไม่พบเชื้อจากทั้งสองสองห้องปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
5. บ.เรย์ลินก้า จำกัด
•มีจำนวนม้าลายทั้งสิ้น 235 ตัว•เก็บตัวอย่างเลือด 25 ตัว
•ผลจากห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติพบเชื้อ 2 ตัวอย่าง แต่ในขณะที่ผลจากห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดลพบเชื้อ 1 ตัวอย่าง
6.สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย•มีจำนวนม้าลายทั้งสิ้น 13 ตัว
•เก็บตัวอย่างเลือด 2 ตัว
•ผลจากห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติพบเชื้อ 1 ตัวอย่าง
แต่ในขณะที่ผลจากห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดลไม่พบเชื้อซึ่งจากผลการเก็บตัวอย่างเลือดในม้าลาย ยังมีผลการตรวจเลือดในม้าลายในบางสถานที่มีความแตกต่างกัน ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นและมติให้ดำเนินการตรวจซ้ำตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการทั้งสอง (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) แสดงผลออกมาไม่เหมือนกัน โดยให้ใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเป็นห้องปฏิบัติการที่สาม เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง โดยจะเร่งให้แล้วเสร็จแล้วแจ้งผลภายในอาทิตย์หน้า และเมื่อทราบผลแล้วจะแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมโรค AHS ในม้าลายและเรื่องเพื่อการพิจารณาทบทวนแนวทางมาตรการการควบคุมโรคแอฟริกาในม้า AHS ในม้าลาย ที่จะนำเสนอในโพสต่อไป อีกสักครู่