การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 1/2564

หลังจากที่มีการผ่อนปรนและสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 1/2564โดยมีเนื้อหาในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องตารางการแข่งขัน ให้สอดคล้องต่อแผนการใช้วัคซีน AHS เข็มที่สอง ของกรมปศุสัตว์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสวัสดิภาพของม้า การป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดซ้ำขึ้น และปลอดโรคอย่างถาวรในอนาคตอันใกล้ ไปพร้อมกับการสนันสนุนให้สมาชิกชมรม สโมสร ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันภายใน เพื่อชลอการเคลื่อนย้ายม้าในกรณีไม่มีความจำเป็น และเพื่อเป็นการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาและม้า สำหรับการแข่งขันหลักในประเทศ อาทิเช่น Princess’s Cup, President’s Cup และ Thailand Championships ในช่วงปลายปี 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งนี้ ได้พิจารณากำหนดวันสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคม ตามข้อบังคับและพรบ. การกีฬาฯ โดยที่ประชุมมีมติให้จัดขึ้นใน วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเคี่ยนหงวน ตึก 3 ชั้น 4 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร