การประชุมคณะทำงานชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค“กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ครั้งที่ 7 / 2563

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร Princess’s Cup กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

โดยมี พันเอกพณศธร โพธิ์กล่ำ เป็นผู้แทน พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ ประธานคณะทำงาน เพื่อดำเนินการประชุม พร้อมด้วยกรรมการและตัวแทนจากหน่วยงาน อีกทั้ง 7 ท่าน คือ คุณพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, คุณณกร กมลศิริ, ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา, คุณริชาร์ด ฮัมเป, พันตรีวิทยา เสนารัตน์ และ ร้อยเอกเอกลักษณ์ ทองคำ ผู้แทนจากหน่วยม้าทรงประจําพระองค์ มีประเด็นเกี่ยวกับความคืบหน้าสถานการณ์โรคระบาดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness ; AHS) เช่น มาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อขอคืนสถานภาพรับรองปลอดโรคจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค สรุปรายงานภูมิคุ้มกันม้า การเก็บตัวอย่างแมลงในจังหวัดโคราช สรุปผลตรวจ AHS และผลการตรวจโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง)

1.มาตรการป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) เพื่อขอคืนสถานภาพรับรองปลอดโรคจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)
Dowload PDF : https://drive.google.com/…/1ABX3Hne8sHb…/view…
2.Timeline การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)
Dowload PDF : https://drive.google.com/…/1JvHjn6jMP9LLDIO5…/view…
3.สรุปภูมิคุ้มกันม้า
Dowload PDF : https://drive.google.com/…/1V8HjwQ27V7gXA-Z…/view…
4.เก็บตัวอย่างแมลง โคราชDowload PDF : https://drive.google.com/…/1g…/view…
5.สรุปผลตรวจAHS แบบย่อ
Dowload PDF : https://drive.google.com/…/1eisw9TpPdOYDzu5qGk5…/view…
6.เอกสารวิชาการ ผลการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้า
Dowload PDF : https://drive.google.com/…/15eDxbeN…/view…
ซึ่งการประชุมได้แจ้งถึงการเข้าร่วมแถลงการณ์เกี่ยวกับโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า กับสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (Foreign Correspondents’ Club of Thailand ; FCCT) การให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายม้าไปยังพื้นที่อื่น ของคลับสมาชิก และประเด็นการเคลื่อนย้ายมาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้า หากทางกรมปศุสัตว์ได้ประกาศให้เคลื่อนย้ายได้แล้ว คณะทำงาน AHS จึงมีนโยบายที่จะวางแผนการทำงาน และกำหนดเงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายม้าให้สอดคล้องต่อไป