การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายเอ็นดูแรนซ์ ครั้งที่ 1 / 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อาคารเคี่ยนหงวน