การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายเอ็นดูแรนซ์ ครั้งที่ 2 / 2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุม สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อาคารเคี่ยนหงวน