การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายศิลปะบังคับม้า ครั้งที่ 1/ 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์

การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายศิลปะบังคับม้า ครั้งที่ 1/ 2564 เพื่อจัดทำข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน ประเภทศิลปะบังคับม้า สำหรับ การแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 และหาแนวทางในการวางแผนการจัดการแข่งขันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่สามารถดำเนินการจัดแข่งขันได้ โดยไม่ขัดต่อการเคลื่อนย้ายม้าในสถานการณ์โรคระบาด