การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายศิลปะบังคับม้า ครั้งที่ 2 / 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์

การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายศิลปะบังคับม้า ครั้งที่ 2 / 2564 ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ โดยมี พันเอก สมพงษ์ สุขประดิษฐ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยคณะ พลตรีหญิง รัตน์ใจ ยืนยาว, คุณทักขศิษฏ์ จิตติวาณิชย์, พันตรี สุขุม แพทยารักษ์, คุณนารา เกตุสิงห์, คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, คุณวีรพงค์ อัครพสุชาติ และร้อยเอก เดชาวัต ปทุมลังการ์ ซึ่งมีประเด็นการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับปรับแก้ไขข้อบังคับและกติกาการแข่งขันสนามเก็บคะแนน รุ่นการแข่งขัน และวางแผนงานจัดการแข่งขันให้มีความสอดคล้องต่อแผนการใช้วัคซีน AHS เข็มที่สอง ของกรมปศุสัตว์ เพื่อการวางแผนฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาและม้า สำหรับการแข่งขันหลักในประเทศ เช่นรายการ President’s Cup และ Thailand Championships รวมไปถึงการร่วมจัดการแข่งขัน FEI Dressage World Challenge ให้เป็นไปตามกฏ ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ( FEI) และ Princess’s Cup ในช่วงปลายปี 2564