การ์ดอวยพรปีใหม่ 2564

ในโอกาสปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการตลอดปี 2564 ด้วยเทอญ