ขอความร่วมมือ สมาชิก เจ้าของม้าชมรม/สโมสร ในการให้ข้อมูล ตามรูปแบบของระบบที่กรมปศุสัตว์จัดทำ (National Identification – NID)

ขอความร่วมมือ สมาชิก เจ้าของม้าชมรม/สโมสร สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในการให้ข้อมูล ตามรูปแบบของระบบที่กรมปศุสัตว์จัดทำ (National Identification – NID) เพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายม้าได้อย่างปลอดภัย ในอนาคตอันใกล้สามารถดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากทางกรมปศุสัตว์และแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่าง

***หมายเหตุ สำหรับสมาชิก ชมรม/สโมสร ที่ทางสมาคมได้ไปสำรวจแล้ว ท่านสามารถของไฟล์สำรวจได้ที่ E-Mail : [email protected]

Link : https://drive.google.com/…/1skYCUnhvWJRJu…