ขอเลื่อนการจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนนรายการ Thailand Championship 2020 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

📢📢ประกาศ📢📢 จากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เข้าใจเป็นอย่างดีว่าสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ทำให้สมาคมได้ทบทวนแผนการแข่งขัน โดยเราคำนึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัย สุขภาพของนักกีฬา และผู้เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาขี่ม้า จึงขอเลื่อนการจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนนรายการ Thailand Championship 2020 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ออกไป ตามรายการดังนี้

1. รายการ “Thailand Endurance Championship 2020 Qualify Round #2” วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563 ณ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี

2. รายการ “Horseshoe Point Open Competition 2020” วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563 ณ สโมสรเดอะฮอร์สชูพอย์ทรีสอร์ท แอนด์ คันทรี่ คลับ จังหวัดชลบุรี

โดยจะขอเลื่อนการแข่งขันรายการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และจะดำเนินการแจ้งกำหนดการแข่งขันใหม่ให้ทราบภายหลัง

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
☎️ เบอร์ติดต่อ 02-2559188
📧 ทางอีเมล [email protected]