ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด “กาฬโรคในม้า” (AHS)

• รู้หรือไม่? เป็นไวรัสที่ไม่มียา มีแต่วัคซีน!!
• ข้อควรทราบเกี่ยวกับวัคซีน
• ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันโรค AHS
• ตอนนี้! เคลื่อนย้ายม้า ผิดกฏหมาย

#savehorses #africanhorsesickness #TEF