คำแนะนำในการควบคุมโรค “กาฬโรคในม้า” (African Horse Sickness) จากกรมปศุสัตว์