งานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา “ครบรอบ 87 ปี

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ อาคารนิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

นายณกร กมลศิริ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬานักเรียนนักศึกษา และนายสุระกิจ อุดมพืช ตัวแทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา “ครบรอบ 87 ปี” ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่กรมพลศึกษา เพื่อนำไปสนับสนุนให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนและมีความต้องการอุปกรณ์กีฬา ให้นำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป