ชิงถ้วย Thailand Championship 2017

รายละเอียดการแข่งขันขี่ม้าคาวบอย
“ชิงถ้วย Thailand Championship 2017”

1. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันขี่ม้าคาวบอย
https://drive.google.com/…/0B5CMoYoVWDLFOVFOY2pTTGhXQ…/view…

2. รายละเอียดการคิดคะแนน
https://drive.google.com/…/0B5CMoYoVWDLFRXpjVWQtY2ZBa…/view…

3. รูปแบบการแข่งขัน
https://drive.google.com/…/0B5CMoYoVWDLFeEhxSjlZS25tO…/view…

4. รายละเอียดการแข่งขัน
https://drive.google.com/…/0B5CMoYoVWDLFSlVXdVdIbS16W…/view…

5. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
https://drive.google.com/…/0B5CMoYoVWDLFdGNyR2tnVy1Ha…/view…

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ อีเมล์ : [email protected]