ด่วนที่สุด!!!

บันทึกข้อความ จากคุณหมอธนวัฒ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการการควบคุมป้องกันและบำบัดโรค กรมปศุสัตว์