มติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้แก้ไขหลักการคัดเลือกตัวนักกีฬาขี่ม้าตัวแทนทีมชาติไทย ประเภท อีเว้นติ้ง ศิลปะบังคับม้า และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในการแข่งขันกีฬา ASIAN GAMES ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย โดยมีรายละเอียดตามแนบ

Dressage https://drive.google.com/…/0BxwBgXI2pY-HS0FtNE1HaE52Z…/view…
Jumping https://drive.google.com/…/0BxwBgXI2pY-HdGxuRy1Ha1R5O…/view…
Eventing https://drive.google.com/…/0BxwBgXI2pY-HUkVLRklNRlBSa…/view…