ตามแถลงการณ์ของ”กรมปศุสัตว์”

(27 มีนาคม 2563)

ยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ว่าเป็น”โรคกาฬโรคในม้า(African Horse Sickness)” ซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน และเป็นโรคที่ไม่พบรายงานการติดต่อจากสัตว์สู่คน

#savehorse