ตารางและเวลาการแข่งขันขี่ม้าประเภท”อีเว้นติ้ง”โตเกียวโอลิมปิกเกมส์ 2020/2021

ทีมขี่ม้าไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทนี้ด้วยตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคมนี้ ตามรายละเอียด วันและเวลาในประเทศไทยดังนี้

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม (Eventing – Dressage Day 1)
06:30 น :การแข่งประเภทเดรสสาจ (Session 1)
15:30 น :การแข่งประเภทเดรสสาจ (Session 2)

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม (Eventing – Dressage Day 2)
06:30 น. การแข่งประเภทเดรสสาจ (Session 3)

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม (Eventing – Cross Country)
05:45 น: การแข่งขันประเภทครอสคันทรี่

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม (Eventing – Jumping)
15:00 น: การแข่งขันประเภทจั๊มปิ้ง

**หมายเหตุ**เนื่องจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและม้ามีจำนวนมาก และการคำนึงถึงสวัสดิภาพของม้า เจ้าภาพจึงหลีกเลี่ยงการจัดแข่งขันในช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูง ของประเทศญี่ปุ่น การแข่งประเภทเดรจสาจจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 วัน (3 ช่วง) ซึ่งจะมีการจับสลากเพื่อให้ทราบตารางการแข่งขันในประเภทเดรสาจ ของทุกทีมที่เข้าแข่งขัน วันที่ 29 กรกฎาคม นี้