บรรจุกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2021”

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรจุกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2021”

โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยปี 2564 ได้มีการบรรจุกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันดังกล่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม 2021 จะประกอบไปด้วย การแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage) กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping) และขี่ม้าเอ็นดูแรนซ์ (Endurance) รายละเอียดตารางการแข่งขัน และสถานที่จัดการแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป สมาคมขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมที่มีนักกีฬาขี่ม้าที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ แจ้งเตือนและดำเนินการติดต่อกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมดำเนินการลงทะเบียนนักกีฬาต่อไป

#Tefthailand#Equestrian#TEF#ThailandUniversityGames2021#USBT#UdonThaniRajabhatUniversity