บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด นำหน้ากากปกป้องกันเเมลงมอบให้ทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณศุภกฤต อัศวชัยพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, คุณริชาร์ด ฮัมเป รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, สพ.ญ.ศลิษวรรณ แสงเอี่ยม, คุณสานุพงศ์ สมาธิมงคล ตัวแทนบริษัท นำหน้ากากปกป้องกันเเมลงมอบให้ทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย รับมอบโดย คุณนันทินี แทนเนอร์ อุปนายกสมาคม และพลตรีเกียรติคุณ สุทธิรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคม จำนวนทั้งสิ้น 150 ชิ้น เป็นของ Horse 100 ชิ้น และ Pony 50 ชิ้น หน้ากากม้าสีแดง (ตามผลวิจัยสีแดงเป็นสีที่แมลงไม่ชอบ) เพื่อแจกให้กับชมรม/สโมสร สมาชิกสมาคมต่อไป

ทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด มา ณ ที่นี้