ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS:African Horse Sickness)

23 มิถุนายน 2563 ณ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียนคลับ พัทยา

วันนี้ ทางหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ กรมปศุสัตว์ และสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS:African Horse Sickness) โดยเน้นย้ำให้ตะหนักถึง การสร้างมุ้งป้องกันแมลง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหนะนำโรคสู่ม้า พร้อมทั้งนำเครื่องมือฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียนคลับ พัทยา