ประชุมกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) #2

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. การประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้น ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากีฬาขี่ม้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอีกทั้ง 7 ท่าน คือ นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, พันเอกวิทัย ลายถมยา, นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, นายณกร กมลศิริ, น.สพ.ดร.เมธา จันดา, ร้อยเอกปิยภูมิ ซอน และ นายนารา เกตุสิงห์

ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุม

• สถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness)

• มีการติดตามสถานการณ์หลังมีการเริ่มใช้วัคซีน จากเจ้าของม้าถึงอาการหรือผลข้างเคียง เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานว่ามีม้าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน แต่ยังมีกรณีที่ม้าอาจมีไข้ขึ้นสูงในช่วงอาทิตย์แรก และกลับสู่ภาวะปกติเมื่อได้รับการรักษาตามอาการ

• รวมถึงแนวทางในการสื่อสารกับชมรมและสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการใช้วัคซีนและพื้นที่การใช้วัคซีน เพื่อให้ตระหนักถึงขอบเขตและพื้นที่ในการใช้วัคซีนตามข้อกำหนดของปศุสัตว์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ได้มีการฉีดวัคซีนม้าในพื้นที่ เพื่อภารกิจสวนสนามราชวัลลภ ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากต้องมีการเคลื่อนย้ายม้าในการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีจริง และต้องยืมม้าโดยเคลื่อนย้ายม้าจากศูนย์ทหารในพื้นที่อื่นๆ เพื่อทำให้จำนวนม้าเพียงพอต่อภารกิจ และดำเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีการตรวจสอบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness)

• นอกจากนี้คณะทำงานยังเตรียมรวมรวมข้อมูล เพื่อใช้ทำงานควบคู่ไปกับกรมปศุสัตว์ และ OIE สำหรับแผนการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในอนาคตต่อไปอีกด้วย

หมายเหตุ: รูปแผนที่และโซนการใช้วัคซีน 20กม. (วงสีแดง) และ 50กม (วงสีขาว) จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานชุดพิเศษใช้สำหรับประกอบการประชุมคณะทำงานและเป็นการวางแผนในการดำเนินงานของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เท่านั้น