ปศุสัตว์ เร่งตรวจสอบม้าป่วยตายที่โคราช!! ย้ำไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

https://siamrath.co.th/n/142338?fbclid=IwAR1e3HmRt1X48IAYTF41aHSo-j3yFZhrqxpXcWZ1CZIkToku1K8cRNL7r3w