ผลการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

ผลการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
“สงขลาเกมส์”
ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา