วัคซีน AHS ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย!!

• อยากได้ ใช้ฟรี แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ระบาดเท่านั้น!!
• มีผู้บริจาควัคซีนให้กรมปศุสัตว์เพื่อควบคุมการใช้
• ก่อนใช้ต้องเตรียมพื้นที่เลี้ยงให้มีมุ้ง ปลอดแมลง
• ม้าต้องได้รับการตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีน
• วัคซีนจะไม่ถูกใช้กับม้าที่มีโรคอยู่แล้ว
• ฉีดแล้วต้องอยู่ในมุ้ง 28-40วัน ห้ามเคลื่อย้าย!
• นอกเขตพื้นที่ระบาดห้ามใช้วัคซีนโดยเด็ดขาด
• กรมปศุสัตว์เป็นผู้ควบคุมการใช้วัคซีน เท่านั้น!!!

อย่าลืม มาตราการการดูแลม้าในช่วงเวลาที่ม้าได้รับวัคซีน มุ้งยังต้องใช้ กำจัดแมลงดูดเลือดยังต้องทำ วัดอุณหภูมิเป็นประจำวันละสองครั้งเช้าเย็น สังเกตอาการม้าหลังได้รับวัคซีน กินข้าวทานน้ำหรือไม่ รักกันดูแลซึ่งกันและกัน ป่วยต้องแยก แจ้งสัตว์แพทย์ ม้าตาย ลักลอบขนย้ายแจ้งกรมปศุสัตว์ ช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อรักษาม้าที่เรารัก ❤️🙏❤️😊

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์