สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

โดยมีรายระเอียดเป็นข้อสรุปดังนี้

! วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 พบการตายเพิ่มของม้าในบางจังหวัด (สระบุรี จำนวน 1 ตัว) และจังหวัดในใหม่ (ฉะเชิงเทรา 2 ตัว และนครนายก 2 ตัว)

! วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 พบการตายเพิ่มของม้าในบางจังหวัด (นครราชสีมา จำนวน 1 ตัว) และมีเขตพื้นที่ระบาดและเฝ้าระวังเพิ่มเติม

!! แต่ก็มีบางจังหวัดหรือบางพื้นที่ ที่จำนวนการตาย”ไม่” เพิ่มขึ้น เป็นเวลาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เช่น ชัยภูมิ ชลบุรี สระแก้ว ราชบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์

!!! อย่างไรก็ตามควรตระหนัก ถึงการเฝ้าระวัง ป้องกันแมลงดูดเลือด กางมุ้ง และยังคงต้องงดการเคลื่อนย้ายโดดเด็ดขาด เพื่อให้ม้าทุกตัวปลอดภัย

!!!! จำนวนการใช้วัคซีนที่ปรากฏใน Info Graphic ดังกล่าว เป็นการใช้ในเขตพื้นที่เกิดโรคระบาด คือ 1. จุดเกิดโรค (Infected zone 20 km / วงไข่แดง) และ 2. พื้นที่ควบคุม (Protection zone 50 km /วงไข่ขาว) ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์เท่านั้น (อัพเดทวันที่ 13 พฤษภาคม 63)

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง- พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง- พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร- พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด- พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีSuspected Outbreak Areaข้อมูล: กรมปศุสัตว์ /สโมสร ชมรมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย / กลุ่มผู้เลี้ยงม้า **Remark** (updated and published on 22 May 2020