สมุดประจำตัวม้า รูปแบบใหม่ (New TEF Passport With DLD Logo)

คลอดแล้ว!!! สมุดประจำตัวม้า รูปแบบใหม่ (New TEF Passport With DLD Logo) ใช้เป็นสมุดประจำตัวม้าได้เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของม้า รวมทั้งเป็นเอกสารประกอบในการเคลื่อนย้ายม้าในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะต้องแจ้งข้อมูลม้า เพื่อลงในระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) ให้ครบถ้วนตามที่ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมกับ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พร้อมกับ คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพานิชย์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย คุณปพิชญา สาระภี และ คุณปิยะธิดา ยอดที่รัก เจ้าหน้าที่สมาคม ทางกรมปศุสัตว์ ได้รับรองหนังสือประจำตัวม้าของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF Passport) ให้สามารถใช้แทนสมุดประจำตัวม้าของปศุสัตว์ และใช้เป็นเอกสารสำคัญในการระบุตัวตนม้าได้ ในกรณีที่เคลื่อนย้ายม้าด้วยสมุดประจำตัวม้าของกรมปศุสัตว์นั้น ต้องแนบเอกสารที่พิมพ์จากระบบ NID ของกรมปศุสัตว์ควบคู่ด้วย ทั้งนี้ สมุดประจำตัวม้า (TEF passport) รูปแบบเดิม ก็ได้รับการรับรอง และสามารถใช้ร่วมกันได้เช่นกัน