สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงเตรียมความพร้อม เพื่อทรงเข้าร่วมการแข่งขันศิลปการบังคับม้าระดับนานาชาติ

ข่าวสารสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย

28 พฤษภาคม 2562

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงเตรียมความพร้อม เพื่อทรงเข้าร่วมการแข่งขันศิลปการบังคับม้าระดับนานาชาติ ณ เมืองฮัมบูรก์ ประเทศ เยอรมันนี ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.ถึง 2 มิ.ย. โดยจะทรงม้าประจำพระองค์ Prince Chrming WPA ลงแข่งขันในระดับ Prix St.George และIntermediate I

สนามแข่งขันที่เมือง Hamburg เป็นสนามเก่าแก่และเป็นสนามที่ได้รับความนิยมใน ระดับโลก ถูกใช้ในการแข่งขันรายการที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือ Hamburg Derby Show jumping และ ยังเป็นหนึ่งในสนามเก็บคะแนน Longins Global Champion Tour อีกด้วย