เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยพร้อม!!การหารือการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ “

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 น. ที่ผ่านมานายณกร กมลศิริ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬานักเรียนนักศึกษา สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยเข้าพบรองอธิการบดี ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ “ การแข่งกีฬาของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 17 ธันวาคม 2564เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่ได้รับการบรรจุเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมสถานที่สู่การดำเนินการจัดแข่งขันให้มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงสุดในทุกด้าน โดยการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดแข่งขันทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ศิลปะบังคับม้า (Dressage), กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Jumping) และขี่ม้าเอ็นดูแร็นซ์ (Endurance) โดยจะดำเนินการตรวจสอบสถานที่และพิจารณาพื้นที่เพื่อจัดเป็นสนามแข่งขันกีฬาขี่ม้าตามลำดับต่อไปทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันและเปิดโอกาสให้นักกีฬาขี่ม้าได้แสดงศักยภาพ อีกทั้ง ทางสมาคมฯ ยังพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการพัฒนานักกีฬาขี่ม้ารุ่นเยาวชนสู่นักกีฬาขี่ม้าในอนาคตของชาติต่อไป นอกจากนี้สมาคมพร้อมวางแผนจัดการแข่งขันให้สอดคล้องต่อสถานการณ์โรคระบาดคน (Covid_19) และม้า (African Horse Sickness) เพื่อให้การแข่งขันดำเนินการได้และไม่ขัดต่อการคืนสถานะภาพของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย#TEF#TEFthailand#UniversityGames2021#Equestrian#Dresaage#Jumping#Endurance#สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย