เพิ่มประสบการณ์ นัท กรธวัช และม้าคู่ใจ Bonero K ลงทำการแข่งขันเพื่อฝึกซ้อมในรายการ Baborowko CCI3*S ในครั้งนี้ด้วย