แจ้งปรับปรุงมาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ภายหลังการดำเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness vaccine) ครั้งที่ 2 ชนิด Monovalent Serotype 1

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่..

หนังสือจากกรมปศุสัตว์ (PDF) : https://drive.google.com/…/1XtdKfd30uSYx9Gh9xEh…/view…

ปรับปรุงมาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ภายหลังฉีดวัคซีน AHS ครั้งที่ 2 ชนิด Monovalent Serotype 1 (PDF) : https://drive.google.com/…/16kdahgDE20…/view…

หนังสือรับรองการรับสัตว์ เพื่อทำการรักษา (PDF) : https://drive.google.com/…/1NzIYLucSU…/view…