“โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์

หน่วยม้าทรงฯ ร่วมมือทำ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ตามนโยบายการลงการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เพื่อขอคืนสภาพปลอดโรคกับองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE)เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม ร่วมเดินทางไปยัง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ (ROYAL STABLE UNIT) ในพันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานอุปถัมภ์ ซึ่งมีพันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ เป็นผู้บังคับหน่วยฯ และพันตรี วิทยา เสนารัตน์ สัตวแพทย์ประจำหน่วย พร้อมกำลังพล ร่วมดำเนินการจัดทำ “โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า” ที่จัดทำทะเบียนประวัติม้าทุกตัวในพื้นที่ของชมรม/สโมสรสมาชิก สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการลงนามให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ (MOU : Public Private Partnership, PPP) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนประชากรม้าอย่างละเอียด เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบในการชี้แจงการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย กับทางองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)ข้อมูลสรุปประชากรม้าของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ (ROYAL STABLE UNIT OF THAILAND) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 206 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร มีจำนวนม้า รวมทั้งสิ้น 23 ตัว (ข้อมูล ณ วันดำเนินโครงการ)ในโอกาสนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณชมรม/สโมสร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขอคืนสภาพปลอดโรคแอฟริกาในม้าแก่ประเทศไทยในอนาคต หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือการเคลื่อนย้ายม้าในพื้นที่ชมรม/สโมสรของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงานเลขาธิการสมาคม ที่เบอร์ติดต่อ 02-255-9188 เพื่อปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลต่อไป