ผู้แทนสัตว์แพทย์ของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติประจำไทย (THA National Head of FEI veterianarian) แจ้งตอบยืนยันผู้อำนวยการสัตว์แพทย์สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI) เกี๋ยวกับเรื่องโรคระบาดในม้า African Horse Sickness ในประเทศไทย

Official letter/statement to Veterinary Director of Fédération Équestre Internationale (FEI) confirmed the emergence of African Horse Sickness in Thailand.

ขอความร่วมมือโปรดร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness) อย่างเคร่งครัด

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือจากสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โปรดร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness) อย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการเคลื่อนย้ายหรือการกระทำที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและยับยั้งการกระบาดของโรคต่อไป
#savehorse

ตามแถลงการณ์ของ”กรมปศุสัตว์”

(27 มีนาคม 2563)

ยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ว่าเป็น”โรคกาฬโรคในม้า(African Horse Sickness)” ซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน และเป็นโรคที่ไม่พบรายงานการติดต่อจากสัตว์สู่คน

#savehorse

ด่วนที่สุด!!!

บันทึกข้อความ จากคุณหมอธนวัฒ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการการควบคุมป้องกันและบำบัดโรค กรมปศุสัตว์

สมาคมขอความร่วมมือในหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้า-ออกพื้นที่ในช่วงนี้

สมาคมขอความร่วมมือในหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้า-ออกพื้นที่ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ และขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน และม้าทุกตัวให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี 🙏🙏🙏

ขอเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

📢📢ประกาศ📢📢 จากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และเพื่อไม่ให้การเผยแพร่โรคระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง ทางสมาคมจึงขอเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และหากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว จะดำเนินการแจ้งกำหนดการจัดแข่งขันใหม่ให้ทราบภายหลัง โดยมีการแข่งขันตามรายการดังนี้

1. รายการ Phoenix Open 2020
วันที่ 3 – 5 เมษายน 2563
สถานที่ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี

2. รายการ ตะกั่วป่า – พังงา เอนดูแรนซ์ ครั้งที่ 2
วันที่ 4 – 6 เมษายน 2563
สถานที่ เกาะคอเขา จังหวัดพังงา

3. รายการ Navamin Queen’s Cup 2020
วันที่ 24 – 26 เมษายน 2563
สถานที่ ศูนย์ฝึกขี่ม้า กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

4. รายการ VRD Cup 2020
วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563
สถานที่ ชมรมทหารม้ารักษาพระองค์

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
☎️ เบอร์ติดต่อ 02-2559188
📧 ทางอีเมล [email protected]

เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

📢📢ประกาศ📢📢 จากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) มีการแพร่เชื้อและระบาดอย่างกว้างขวางปรากฏตามรายงานข่าวของทางราชการ จนในที่สุดคณะรัฐมนตรีตลอดจนคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกรุงเทพมหานครมีมติร่วมกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว
นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการกีฬาแห่งประเทศไทย ถึงกำหนดการนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 แล้ว จึงเห็นร่วมกันให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามวันเวลาดังกล่าวไปก่อน และได้มอบหมายให้เลขาธิการสมาคมออกหนังสือตามที่อ้างถึงแจ้งไปยังทุกท่าน หากสถานการณ์โรคระบาดนี้คลี่คลาย ทางคณะกรรมการสมาคมจะติดตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อแจ้งนัดหมายการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยจะนัดวันและแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
☎️ เบอร์ติดต่อ 02-2559188
📧 ทางอีเมล [email protected]