สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)”

ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด “กาฬโรคในม้า” (AHS)

• รู้หรือไม่? เป็นไวรัสที่ไม่มียา มีแต่วัคซีน!!
• ข้อควรทราบเกี่ยวกับวัคซีน
• ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันโรค AHS
• ตอนนี้! เคลื่อนย้ายม้า ผิดกฏหมาย

#savehorses #africanhorsesickness #TEF

ขอความร่วมมือโปรดร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness) อย่างเคร่งครัด

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือจากสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โปรดร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness) อย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการเคลื่อนย้ายหรือการกระทำที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและยับยั้งการกระบาดของโรคต่อไป
#savehorse

ตามแถลงการณ์ของ”กรมปศุสัตว์”

(27 มีนาคม 2563)

ยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ว่าเป็น”โรคกาฬโรคในม้า(African Horse Sickness)” ซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน และเป็นโรคที่ไม่พบรายงานการติดต่อจากสัตว์สู่คน

#savehorse

สมาคมขอความร่วมมือในหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้า-ออกพื้นที่ในช่วงนี้

สมาคมขอความร่วมมือในหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้า-ออกพื้นที่ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ และขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน และม้าทุกตัวให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี 🙏🙏🙏