Horse Welfare สวัสดิภาพม้า

1. Good Housing & Accommodation

สภาพแวดล้อม คอกม้า โรงเรือน แปลงปล่อย สะอาด ปราศจากอันตราย

2. Decent Horse Health Care

การเลี้ยงดู และการดูแลสุขภาพม้า การรักษาในภาวะเจ็บป่วยโดยสัตวแพทย์

3. Suitable Foot Care and Shoeing: No Hoof No Horse

การแต่งกีบ ทำเกือก ทำความสะอาด รักษาสภาพกีบ

4. Practicing General Horsemanship Education and Training

ความเข้าใจพฤติกรรมม้า การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับม้า การฝึกม้า

5. Correct and Balanced Nutrition

อาหาร หญ้า อาหารเสริม ขนมที่ดี และพอเพียง

6. Clean Water Available At All Times

น้ำสะอาดที่เหมาะสม เพียงพอตลอดเวลา

7. No Whisker Hair Clipped, Shaped, or Removed

ไม่ตัด หรือตกแต่ง ขนบริเวณรอบปากม้า

8. Good Footing and Well-Maintained

พื้นสนามม้าที่ดี และการบำรุงรักษา สภาพเเวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

9. Events Must Not Prejudice Horse Welfare

ความเหมาะสมของอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมขณะเเข่งขัน การใช้ม้าซ้ำ

10. Anti-Doping

การใช้ยา การรักษาที่ถูกต้อง ละเว้นสารกระตุ้นทั้งที่ตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

11. Carefully Planned Transit and Safe Transportation

การดูแลการขนส่งม้า การพักม้า การนำม้าขึ้นรถ เครื่องบินอย่างปลอดภัย

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)”

ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด “กาฬโรคในม้า” (AHS)

• รู้หรือไม่? เป็นไวรัสที่ไม่มียา มีแต่วัคซีน!!
• ข้อควรทราบเกี่ยวกับวัคซีน
• ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันโรค AHS
• ตอนนี้! เคลื่อนย้ายม้า ผิดกฏหมาย

#savehorses #africanhorsesickness #TEF

ขอความร่วมมือโปรดร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness) อย่างเคร่งครัด

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือจากสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โปรดร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness) อย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการเคลื่อนย้ายหรือการกระทำที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและยับยั้งการกระบาดของโรคต่อไป
#savehorse

ตามแถลงการณ์ของ”กรมปศุสัตว์”

(27 มีนาคม 2563)

ยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ว่าเป็น”โรคกาฬโรคในม้า(African Horse Sickness)” ซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน และเป็นโรคที่ไม่พบรายงานการติดต่อจากสัตว์สู่คน

#savehorse