Horse Welfare สวัสดิภาพม้า

1. Good Housing & Accommodation

สภาพแวดล้อม คอกม้า โรงเรือน แปลงปล่อย สะอาด ปราศจากอันตราย

2. Decent Horse Health Care

การเลี้ยงดู และการดูแลสุขภาพม้า การรักษาในภาวะเจ็บป่วยโดยสัตวแพทย์

3. Suitable Foot Care and Shoeing: No Hoof No Horse

การแต่งกีบ ทำเกือก ทำความสะอาด รักษาสภาพกีบ

4. Practicing General Horsemanship Education and Training

ความเข้าใจพฤติกรรมม้า การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับม้า การฝึกม้า

5. Correct and Balanced Nutrition

อาหาร หญ้า อาหารเสริม ขนมที่ดี และพอเพียง

6. Clean Water Available At All Times

น้ำสะอาดที่เหมาะสม เพียงพอตลอดเวลา

7. No Whisker Hair Clipped, Shaped, or Removed

ไม่ตัด หรือตกแต่ง ขนบริเวณรอบปากม้า

8. Good Footing and Well-Maintained

พื้นสนามม้าที่ดี และการบำรุงรักษา สภาพเเวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

9. Events Must Not Prejudice Horse Welfare

ความเหมาะสมของอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมขณะเเข่งขัน การใช้ม้าซ้ำ

10. Anti-Doping

การใช้ยา การรักษาที่ถูกต้อง ละเว้นสารกระตุ้นทั้งที่ตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

11. Carefully Planned Transit and Safe Transportation

การดูแลการขนส่งม้า การพักม้า การนำม้าขึ้นรถ เครื่องบินอย่างปลอดภัย

สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (Fédération Equestre Internationale- FEI) คอนเฟิร์มขี่ม้า 3 ประเภทและระดับการแข่งขันขี่ม้าในเอเชียนเกมส์ 2022

สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) ยืนยันระดับการแข่งขันขี่ม้า ในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 Hangzhou Asian Games 2022 ถึงแม้ว่าคู่มือทางด้านเทคนิคของการแข่งขัน (Techincal Hand Books) ยังอยู่ในช่วงการดำเนินการขออนุมัติจากเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

จากการยืนยันของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) ผ่านทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งเอเชีย (AEF) วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้ระบุถึงการจัดการแข่งขันขี่ม้าที่ประกอบด้วย 3 ประเภทกีฬาขี่ม้า (3 Olympic Discipline) ได้แก่ กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Jumping), ศิลปะบังคับม้า (Dressage) , และอีเว้นติ้ง (Eventing) โดยระดับการแข่งขันยังคงเป็นเหมือนกับเอเชี่ยนเกมส์ จาการ์ต้า 2018 ที่ผ่านมา แบ่งตามประเภทและระดับดังนี้

1.กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Jumping)
ประเภททีม – ความสูง 140 cm.
ประเภทบุคคล – ความสูง 150 cm.

2. ศิลปะบังคับม้า (Dressage)ประเภททีม – FEI Prix St.Georgeประเภทบุคคล (รอบที่1) FEI Inter Iประเภทบุคคล (รอบที่2) FEI Inter I Freestyle music

3.อีเว้นติ้ง (Eventing)ประเภททีม และบุคคล – CCI2*L

ในขณะเดียวกันจากการรายงานการเตรียมความพร้อมของประเทศเจ้าภาพได้มีการเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบและสำรวจมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ของม้าและพื้นจัดการแข่งขันขี่ม้าในเขตมณฑล Tonglu และสถานที่จัดการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งนี้ ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่กว่า 1,300 ตารางกิโลเมตร ที่รวมไปถึง สนามแข่งขัน คอกม้า สถานที่ที่ฝึกซ้อม ระบบการขนส่ง และที่พักอาศัยของนักกีฬา เพื่อเป็นการเตรียมรองรับนักกีฬาขี่ม้าที่จะคาดการณ์ว่า จะมีเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 22 ประเทศ และม้ากว่า 230 ตัว

โดยเจ้าภาพยืนยันการสร้างเขตปลอดโรคสำหรับม้า(Equine Desease Free Zone- EDFZ) ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020ที่ผ่านมา คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและขออนุญาตจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties; OIE)ในปี 2021 เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าม้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน Hangzhou Asian Games 2022 สามารถเดินทางเข้าประเทศ และออกไปยังประเทศต้นทาง(ยุโรป) ได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.shine.cn/news/nation/2007162284/

ทีมขี่ม้าอีเว้นติ้งไทย ขอถอนตัวจากการแข่งโอลิมปิกเกมส์ในวันที่ 3 กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักกีฬาและม้าในระยะยาว

การแข่งขันอีเว้นติ้ง – ครอสคันทรี่ Tokyo 2020 ในรายการที่สองของทีมขี่ม้าไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

นักกีฬาทั้งสามคนและม้า ประกอบด้วย
อารีย์ณัฎฐา ชวตานนท์ / Boleybawn Prince
วีรภัฎ ปิฏกานนท์ / Carnival March
กรธวัช สำราญ / Bonero K

หลังจากที่นักกีฬาทั้งสามคน ได้พยายามอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถผ่านหรือจบการแข่งขันครอสคันทรี่เนื่องจากอุบัติเหตุนักกีฬาตกม้า และปฏิเสธเครื่องกระโดด

ล่าสุด..ทีมเจ้าหน้าที่ นักกีฬา และสัตวแพทย์ ได้มีการประชุม พิจารณาอย่างระเอียดรอบคอบ โดยคำนึงสวัสดิภาพที่ดีของม้าที่เรารัก และการรักษาสภาพร่างกายม้าให้สมบูรณ์ต่อการแข่งขันในระยะยาวในอนาคต จึงตัดสินใจถอนตัว (WD) จากการแข่งขันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Jumping) ในเย็นวันนี้

ยืนยัน…ม้าและนักกีฬาทุกคน ปลอดภัยและไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง ทีมงาน – ผู้เลี้ยงม้า ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลม้าอย่างสมบูรณ์ และเต็มที่ เช่น การคูลดาวน์ให้อุณหภูมิของม้าลดลง และมีการเฝ้าสังเกตจากสัตวแพทย์การแข่งขันกลับเข้าคอก การประคบน้ำแข็งขาม้า และจูงเดินอย่างสม่ำเสมอ ฯลฯ ส่วนนักกีฬาที่ตกม้าถึงแม้ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ ยังจำเป็นที่ต้องแสดงตนต่อทีมแพทย์ตามกฏการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าไทยไม่มีรายงานการบาดเจ็บและได้ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ

ในส่วนของม้าของทีมไทยได้เดินทางกลับมายังคอกม้าที่สนามหลักของการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเย็นวันนี้❤️🐴😊

โอกาสนี้ทางทีมขี่ม้าไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ขอขอบคุณทุกความห่วงใย ทุกกำลังใจที่ส่งมาโดยตลอด และพวกเราจะขอนำประสบการณ์ที่ได้จากการเตรียมการ รวมถึงการแข่งขันในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกีฬา”ขี่ม้า”ที่เรารักต่อไป❤️🐴🇹🇭🙏

Some action in Cross Country of THA Eventing Team

คนและม้าปลอดภัย!!! 🐴❤️

ถึงแม้ว่านักกีฬาและม้าทั้ง สามคู่ของทีมขี่ม้าอีเว้นติ้งไทย ไม่สามารถจบการแข่งขันในครอสคันทรี่ในครั้งนี้ได้

หากการตรวจสภาพม้า (Horse Inspection) ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ เวลา 9:30น (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) และม้าผ่านการตรวจสภาพตามกฏของการแข่งขัน Tokyo 2020 นักกีฬาจะทำการแข่งขันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (jumping) ในวันสุดท้ายต่อจนแล้วเสร็จการแข่งขัน เพื่อให้ม้าและนักกีฬาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์อันดีของการแข่งขันในการนำไปใช้ในอนาคต

นักกีฬาและทีม ขอขอบคุณจากใจ สำหรับทุกความห่วงใย ทุกกำลังใจ และหวังว่าจะคอยติดตามผลงานของนักกีฬาขี่ม้าต่อไปนะครับ 🇹🇭❤️

cr.photo Nut Vithai Laithomya 🙏

Let’s go Cross Country!!! Eventing Starting order (Cross Country)

tomorrow 1 Aug 2021 flag off at Sea Forest Cross Country venue @tokyo2020

พรุ่งนี้เป็นการแข่งขันที่มีความสนุก น่าตื่นเต้นและอยากให้ทุกคนได้ชมและเชียร์เหล่านักกีฬาขี่ม้า รวมไปถึงนักขี่ม้าไทยไปด้วยกัน 🐴🇹🇭

นักกีฬาขี่ม้าไทย
มิ้น-boleybawn prince ประเดิมสนามเป็นตัวแรก
บอม-Carnival March เป็นลำดับที่ 25
นัท-Bonero K ลำดับที่ 49
(ดูลำดับและเวลาในรูปภาพประกอบ)การแข่งขัน Cross Country 01.08.21
เริ่มเวลา7:45am (Japan Time)🇯🇵
5:45am(Thailand Time)🇹🇭
00:45am (France Time)🇫🇷

การแข่งขันขี่ม้าอีเว้นติ้ง Tokyo 2020

ยังมีการแข่งขันต้องอีกสองวัน 1 ส.ค. – ครอสคันทรี่ เวลา 7:45 🇯🇵2 ส.ค. – จั๊มปิ้ง เวลา 17:00🇯🇵ติดตามให้กำลังใจนักกีฬาขี่ม้าอีเว้นติ้งไทยด้วยนะครับ และขอขอบคุณวีดีโอน่ารักๆสไตล์ญี่ปุ่น จากสถานเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว

https://www.youtube.com/watch?v=9KXtiGMNdPc