ประกาศ!!! ขอแจ้งเลื่อนการจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน รายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันและ การให้ชมรม/สโมสรสมาชิกแจ้งความประสงค์ลงตารางจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน ของรายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 และต่อมา กรมปศุสัตว์ ได้มีกำหนดการฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 นั้นทางสมาคม จึงดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรการของปศุสัตว์ โดยการเลื่อนจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน รายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ออกไป และคาดว่าจะจัดเริ่มจัดแข่งขันอีกครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 หรือทางสมาคมจะประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือแจ้งเลื่อนการจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนน รายการกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
PDF : https://drive.google.com/…/1p5I3…/view…

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมปศุสัตว์
PDF : https://drive.google.com/…/1_OTxqjUqOo8zaEBP9Tr…/view…

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากาฬโรคแอฟริกาในม้า ครั้งที่ 1/2564
PDF : https://drive.google.com/…/14WwAnmNfsl9PcwrnBJ0…/view…

RULE AND REGULATION OF THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 – JUMPING

PDF : RULE AND REGULATION OF THAILAND JUMPING CHAMPIONSHIP 2021

ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน ประเภทขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง การแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ขอความร่วมมือ สมาชิก เจ้าของม้าชมรม/สโมสร ในการให้ข้อมูล ตามรูปแบบของระบบที่กรมปศุสัตว์จัดทำ (National Identification – NID)

ขอความร่วมมือ สมาชิก เจ้าของม้าชมรม/สโมสร สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในการให้ข้อมูล ตามรูปแบบของระบบที่กรมปศุสัตว์จัดทำ (National Identification – NID) เพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายม้าได้อย่างปลอดภัย ในอนาคตอันใกล้สามารถดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากทางกรมปศุสัตว์และแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่าง

***หมายเหตุ สำหรับสมาชิก ชมรม/สโมสร ที่ทางสมาคมได้ไปสำรวจแล้ว ท่านสามารถของไฟล์สำรวจได้ที่ E-Mail : [email protected]

Link : https://drive.google.com/…/1skYCUnhvWJRJu…

ผู้แทนสัตว์แพทย์ของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติประจำไทย (THA National Head of FEI veterianarian) แจ้งตอบยืนยันผู้อำนวยการสัตว์แพทย์สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI) เกี๋ยวกับเรื่องโรคระบาดในม้า African Horse Sickness ในประเทศไทย

Official letter/statement to Veterinary Director of Fédération Équestre Internationale (FEI) confirmed the emergence of African Horse Sickness in Thailand.

ขอความร่วมมือโปรดร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness) อย่างเคร่งครัด

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือจากสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โปรดร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดกาฬโรคในม้า (African Horse Sickness) อย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการเคลื่อนย้ายหรือการกระทำที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและยับยั้งการกระบาดของโรคต่อไป
#savehorse