การบรรยายความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้าเบื้องต้น เช่น ประเภทการแข่งขัน การจัดแข่งขัน กฎกติกาการแข่งขัน สวัสดิภาพม้าและนักกีฬา

การบรรยายความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ณ ชมรมขี่ม้าชมทัศน์ฟาร์ม จ.สุราษฎร์ธานี

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้าเบื้องต้น เช่น ประเภทการแข่งขัน การจัดแข่งขัน กฎกติกาการแข่งขัน สวัสดิภาพม้าและนักกีฬา

การบรรยายความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ในพื้นที่ภาคใต้

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดกิจกรรม การบรรยายความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ในพื้นที่ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้าเบื้องต้น เช่น ประเภทการแข่งขัน การจัดแข่งขัน กฎกติกาการแข่งขัน แนวทางการดูแลเพื่อสวัสดิภาพม้าและนักกีฬา เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1
สถานที่ : ชมรมขี่ม้าชมทัศน์ฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.
สมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง : จังหวัดพังงา ชุมพร และนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 2
สถานที่ : ชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดสงขลา
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.
สมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง : จังหวัดพัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Equine Laser Therapy การรักษาม้าด้วยเครื่องเลเซอร์”

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Equine Laser Therapy การรักษาม้าด้วยเครื่องเลเซอร์” โดยมี อาจารย์สัตวแพทย์หญิง สุทธิชา ใจใส อาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้บรรยาย ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ โดยมีทหาร พลเรือน และมีสมาชิกชมรม/สโมสรสมาคม เข้าร่วมการอบรม รวม 18 ท่าน ซึ่งหัวข้อของการอบรมที่สำคัญคือ การวินิจฉัยโรคและเลือกวิธีรักษาด้วยเลเซอร์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อส่งผลให้ไม่เป็นอันตรายต่อม้า การรักษาม้าด้วยเครื่องเลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแสง เมื่อแสงเลเซอร์กระทบกับเซลล์ การทำงานของแสงเลเซอร์จะทำให้เกิดปฏิกิริยาในการช่วยยับยั้งหรือกระตุ้นการทำงานของเซลล์ได้ ซึ่งเป็นแนวทางการรักษาแบบใหม่ที่มีประโยชน์ต่อวงการกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่ง

Equestrian Coaching Course #2

23-24 October 2020 at Royal Stable Unit, Bangkok.

Equestrian Coaching Course #2 during HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya, THA Dressage Rider has conducted National Equestrian Coaching Course, In order to educate local in coaches in Thailand during 23-24 October 2020 at Royal Stable Unit, Bangkok.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ทรงพระราชทานการสอนในหลักสูตรครูสอนขี่ม้า Coaching Course ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 เพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ครูขี่ม้าในประเทศไทย

EQUESTRIAN SEMINAR for the 10th generation of military coaching and training program 2020

Date: 1 July 2020Time: 8.30am – 4pm Location: Calvary Center, Saraburi

EQUESTRIAN SEMINAR for the 10th generation of military coaching and training program 2020 Date: 1 July 2020Time: 8.30am – 4pm Location: Calvary Center, Saraburi Attendees: 25 -30 pax Topic of discussion: About FEI, AEF, SEAEF, and TEF / General information and updated rules of equestrian, National & International Competitions of both Olympic disciplines (Dressage, Jumping &Eventing) and Non-Olympic Disciplines (Endurance, Reining & etc) / VDO session and etc.