การประชุมสมาคมกับประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาขี่ม้าประเภทต่างๆ

การประชุมสมาคมกับประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาขี่ม้าประเภทต่างๆ (Dressage, Jumping, Eventing and Endurance) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาขี่ม้า ชั้น 11 อาคารเคี่ยนหงวน

เรื่องการจัดการแข่งขันขี่ม้ารายการ Thailand Championship Final 2023 โดยข้อสรุปในการประชุมมีแนวโน้มว่าจะเลื่อนการแข่งขันไปรวมกับ การแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess’s Cup ในวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการจัดสัมมนาผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงการเสนอตารางการจัดการแข่งขันประจำปี 2567 และการอบรมการจัดการคอกม้า เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ จะได้นำเสนอข้อสรุปและข้อเสนอดังกล่าว เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร และแจ้งสมาชิกให้ทราบในรายละเอียดเป็นลำดับต่อไป

HRH Princess Sirivannavari LeadsThai Equestrian Team to capture Silver and Bronze medals at the 19th Asian Games Hangzhou 2022 (2023)

October 12, 2023 – Bangkok Post.

HRH Princess Sirivannavari Leads
Thai Equestrian Team to capture Silver and Bronze medals at the 19th Asian Games Hangzhou 2022 (2023)

Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya led the Thai equestrian team to achieve remarkable success at
the 19th Asian Games in Hangzhou, China.

The event, which took place from September 26toOctober4,2023,witnessedtheoutstanding performance of Thai equestrians with the support of HRH Princess Sirivannavari.
In this prestigious competition, HRH Princess Sirivannavari not only offered support but also led the talented Thai equestrian athletes. The team showcased their exceptional skills and prowess, both in riding and handling the high-performance horses under the Royal Stable unit of Thailand. Notably, Captain Supap Khaw-ngam, riding Canadian Club M, and Sergeant Major Preecha Khunjan, riding Claire de Lune Blanc RW, achieved outstanding results, securing two medals.

The medals were awarded in the Eventing category, with Korntawat Samran earning the silver medal in the Individual Eventing, and the Team Eventing, consisting of Captain Supap Khaw-ngam, Sergeant Major Preecha Khunjan, Weerapat Pitakkanonda, and Korntawat Samran, claiming the bronze medal in the Team Eventing. This exceptional achievement demonstrates the remarkable talent and dedication of the Thai equestrian team and reflects the excellent leadership and support provided by HRH Princess Sirivannavari.
The victory not only brings honour to Thailand but also serves as a testament to the dedication and passion of the equestrian athletes and their royal patron, HRH Princess Sirivannavari.

#TEFthailand#AsianGames#Sirivannavari#royalstableunit#SAT#THANOC#BGrimm
#Maxwin#TEF#Hangzhou#Tonglu#china

ดูน้อยลง

การประชุมสามัญใหญ่ สหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งเอเชีย Asian Equestrian Federation -AEF EOGA เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

หลังจบการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองห่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งเอเชีย (Asian Equestrian Federation -AEF) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2023 ณ ห้องประชุม Tonglu Equestrian centre โดยการประชุม มีวาระในการเลือกตั้งประธานสหพันธ์ รองประธาน และคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ประธานสหพันธ์แห่งเอเชีย มร. ฮาเมด บิน อับดุลรามัน อัล ไอธิยา HAMAD BIN ABDULRAHMAN AL ATTIYAH (QAT) ได้ถูกเสนอชื่อและมีมติในประชุมเลือกให้คงดำรงตำแหน่งต่อไป

ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ยังมีการเลือกประธานชนิดกีฬาฝ่ายต่างๆ ของสหพันธ์เอเชีย โดย ดร.ฮาราลด์ลิงค์ นายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้เสนอชื่อ นายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมขี่ม้าไทย สำหรับประธานฝ่ายขี่ม้าอีเว้นติ้งของเอเชีย และได้รับมติรับรองจากประเทศสมาชิกเป็นเอกฉันท์เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปจนครบวาระในปี ค.ศ. 2026 อีกด้วย

ทั้งนี้รองประธาน และประธานฝ่ายกีฬาได้รับเลือกในที่ประชุมตามรายละเอียดด้านล่างนี้

  • รองประธาน 1

AEF Vice President 1:

Souhail Khoury (Lebanon)

  • รองประธาน 2

AEF Vice President 2:

Shigeru Hashimoto (JAP)

  • รองประธาน 3

AEF Vice President 3:

Suyung Park (KOR)

  • รองประธาน 4

AEF Vice President 4:

Bakhromion Gaziev (UBZ)

ประธานฝ่ายขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง

  • AEF Chair Jumping:

Yi Cheng Yeh – Waldo (TPE)

ประธานฝ่ายขี่ม้าศิลปะบังคับม้า

  • AEF Chair Dressage:

Sergey Buikevich (KYR)

ประธานฝ่ายขี่ม้าอีเว้นติ้ง

  • AEF Chair Eventing:

Nara Ketusingha (THA)

ประธานฝ่ายขี่ม้าแอนดูแรนซ์

  • AEF Chair Endurance:

Dr. Anas Salah Hasan (KSA)

ประธานฝ่ายขี่ม้า Tent Pegging

  • AEF Chair Tent Pegging:

Sultan Muhammad Ali (PAK)

Photo credit : Yong Teck Lim / AEF / TEF

#TEFthailand#AEF#Asianequestrian

Hat Off and Salute!!

Thank you to Maxwin Kimmar Agalux & Janakabhorn. The best ever result- individual jumping result of THA jumping combination in the final. 4th place in Asian Games