การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ชมรมขี่ม้าอีเควสเทรี่ยน พาราไดซ์

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตะหนักถึง การสร้างมุ้งป้องกันแมลง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหนะนำโรคสู่ม้า พร้อมทั้งนำเครื่องมือฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์มม้า ให้แก่ สโมสรขี่ม้าฮอร์สมาสเตอร์ และชมรมขี่ม้าอีเควสเทรี่ยน พาราไดซ์

การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ สโมสรขี่ม้าฮอร์สมาสเตอร์

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตะหนักถึง การสร้างมุ้งป้องกันแมลง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหนะนำโรคสู่ม้า พร้อมทั้งนำเครื่องมือฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์มม้า ให้แก่ สโมสรขี่ม้าฮอร์สมาสเตอร์

ประชุมกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) #2

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. การประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้น ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากีฬาขี่ม้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอีกทั้ง 7 ท่าน คือ นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, พันเอกวิทัย ลายถมยา, นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, นายณกร กมลศิริ, น.สพ.ดร.เมธา จันดา, ร้อยเอกปิยภูมิ ซอน และ นายนารา เกตุสิงห์

ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุม

• สถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness)

• มีการติดตามสถานการณ์หลังมีการเริ่มใช้วัคซีน จากเจ้าของม้าถึงอาการหรือผลข้างเคียง เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานว่ามีม้าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน แต่ยังมีกรณีที่ม้าอาจมีไข้ขึ้นสูงในช่วงอาทิตย์แรก และกลับสู่ภาวะปกติเมื่อได้รับการรักษาตามอาการ

• รวมถึงแนวทางในการสื่อสารกับชมรมและสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการใช้วัคซีนและพื้นที่การใช้วัคซีน เพื่อให้ตระหนักถึงขอบเขตและพื้นที่ในการใช้วัคซีนตามข้อกำหนดของปศุสัตว์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ได้มีการฉีดวัคซีนม้าในพื้นที่ เพื่อภารกิจสวนสนามราชวัลลภ ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากต้องมีการเคลื่อนย้ายม้าในการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีจริง และต้องยืมม้าโดยเคลื่อนย้ายม้าจากศูนย์ทหารในพื้นที่อื่นๆ เพื่อทำให้จำนวนม้าเพียงพอต่อภารกิจ และดำเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีการตรวจสอบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness)

• นอกจากนี้คณะทำงานยังเตรียมรวมรวมข้อมูล เพื่อใช้ทำงานควบคู่ไปกับกรมปศุสัตว์ และ OIE สำหรับแผนการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในอนาคตต่อไปอีกด้วย

หมายเหตุ: รูปแผนที่และโซนการใช้วัคซีน 20กม. (วงสีแดง) และ 50กม (วงสีขาว) จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานชุดพิเศษใช้สำหรับประกอบการประชุมคณะทำงานและเป็นการวางแผนในการดำเนินงานของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เท่านั้น

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 13 ตัว เพิ่มเป็น 15 ตัว
– จังหวัดเพชรบุรีจากเดิม 32 ตัว เพิ่มเป็น 34 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 422 ตัว เพิ่มเป็น 428 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 05.05.2020

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 11 ตัว เพิ่มเป็น 13 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 419 ตัว เพิ่มเป็น 422 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 03.05.2020

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 9 ตัว เพิ่มเป็น 11 ตัว
– จังหวัดเพชรบุรีจากเดิม 27 ตัว เพิ่มเป็น 32 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 414 ตัว เพิ่มเป็น 419 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 02.05.2020

การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ สโมสรชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตะหนักถึง การสร้างมุ้งป้องกันแมลง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหนะนำโรคสู่ม้า พร้อมทั้งนำเครื่องมือฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์มม้า ให้แก่ชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ

การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ สโมสรแจ้งวัฒนะฮอสสปอร์ทคลับ

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตะหนักถึง การสร้างมุ้งป้องกันแมลง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์แมลงดูดเลือดที่เป็นพาหนะนำโรคสู่ม้า พร้อมทั้งนำเครื่องมือฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์มม้า ให้แก่ สโมสรขี่ม้าแจ้งวัฒนะ

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 7 ตัว เพิ่มเป็น 9 ตัว
– จังหวัดเพชรบุรีจากเดิม 24 ตัว เพิ่มเป็น 27 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 405 ตัว เพิ่มเป็น 414 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 30.04.2020

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 5 ตัว เพิ่มเป็น 7 ตัว
– จังหวัดเพชรบุรีจากเดิม 23 ตัว เพิ่มเป็น 24 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 401 ตัว เพิ่มเป็น 405 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 28.04.2020