“การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บี.กริม อคาเดอมี ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

TEF Logo

30 March 2017

ห้องประชุม บี.กริม อคาเดอมี ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

 ประกาศสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย โดยมติคณะกรรมการได้กำหนดให้มี “การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บี.กริม อคาเดอมี ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

โดยขอให้ประธานชมรมและสโมสรสมาชิกตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น.

จึงประกาศมาทราบโดยทั่วกัน
ขอบคุณครับ

RULE AND REGULATION OF THAILAND CHAMPIONSHIP 2017

16708426_1864654630477756_3265292144584265873_n

Upcoming Event 2017!!!

Upcoming Event 2017!!!
1st Jumping qualifier for Thailand Championship 2017 at Equestrian Paradice, Nakorn Nayok

For more information please contact event organiser at EP 081-648-6999

16425847_1860892547520631_4780116758345824970_n