สมาคมขอความร่วมมือในหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้า-ออกพื้นที่ในช่วงนี้

สมาคมขอความร่วมมือในหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายม้าเข้า-ออกพื้นที่ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ และขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่าน และม้าทุกตัวให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี 🙏🙏🙏

ขอเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

📢📢ประกาศ📢📢 จากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และเพื่อไม่ให้การเผยแพร่โรคระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง ทางสมาคมจึงขอเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และหากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว จะดำเนินการแจ้งกำหนดการจัดแข่งขันใหม่ให้ทราบภายหลัง โดยมีการแข่งขันตามรายการดังนี้

1. รายการ Phoenix Open 2020
วันที่ 3 – 5 เมษายน 2563
สถานที่ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี

2. รายการ ตะกั่วป่า – พังงา เอนดูแรนซ์ ครั้งที่ 2
วันที่ 4 – 6 เมษายน 2563
สถานที่ เกาะคอเขา จังหวัดพังงา

3. รายการ Navamin Queen’s Cup 2020
วันที่ 24 – 26 เมษายน 2563
สถานที่ ศูนย์ฝึกขี่ม้า กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

4. รายการ VRD Cup 2020
วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563
สถานที่ ชมรมทหารม้ารักษาพระองค์

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
☎️ เบอร์ติดต่อ 02-2559188
📧 ทางอีเมล [email protected]

เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

📢📢ประกาศ📢📢 จากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) มีการแพร่เชื้อและระบาดอย่างกว้างขวางปรากฏตามรายงานข่าวของทางราชการ จนในที่สุดคณะรัฐมนตรีตลอดจนคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกรุงเทพมหานครมีมติร่วมกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว
นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการกีฬาแห่งประเทศไทย ถึงกำหนดการนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 แล้ว จึงเห็นร่วมกันให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามวันเวลาดังกล่าวไปก่อน และได้มอบหมายให้เลขาธิการสมาคมออกหนังสือตามที่อ้างถึงแจ้งไปยังทุกท่าน หากสถานการณ์โรคระบาดนี้คลี่คลาย ทางคณะกรรมการสมาคมจะติดตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อแจ้งนัดหมายการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยจะนัดวันและแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
☎️ เบอร์ติดต่อ 02-2559188
📧 ทางอีเมล [email protected]

ขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

📢📢ประกาศ📢📢 จากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ออกไป ตามคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ของประกาศกรุงเทพมหานคร หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว สมาคมจะเร่งดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2558 และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบโดยเร็วที่สุดต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
☎️ เบอร์ติดต่อ 02-2559188
📧 ทางอีเมล [email protected]

ขอเลื่อนการจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนนรายการ Thailand Championship 2020 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

📢📢ประกาศ📢📢 จากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เข้าใจเป็นอย่างดีว่าสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ทำให้สมาคมได้ทบทวนแผนการแข่งขัน โดยเราคำนึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัย สุขภาพของนักกีฬา และผู้เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาขี่ม้า จึงขอเลื่อนการจัดแข่งขันสนามเก็บคะแนนรายการ Thailand Championship 2020 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ออกไป ตามรายการดังนี้

1. รายการ “Thailand Endurance Championship 2020 Qualify Round #2” วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563 ณ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี

2. รายการ “Horseshoe Point Open Competition 2020” วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563 ณ สโมสรเดอะฮอร์สชูพอย์ทรีสอร์ท แอนด์ คันทรี่ คลับ จังหวัดชลบุรี

โดยจะขอเลื่อนการแข่งขันรายการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และจะดำเนินการแจ้งกำหนดการแข่งขันใหม่ให้ทราบภายหลัง

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
☎️ เบอร์ติดต่อ 02-2559188
📧 ทางอีเมล [email protected]

ขอเลื่อนการจัดแข่งขันรายการ Thailand Endurance Championship 2020 Qualify Round #2

📢📢ประกาศ📢📢 จากทางสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการจัดแข่งขันรายการ Thailand Endurance Championship 2020 Qualify Round #2 ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม2563 ณ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และจะดำเนินการแจ้งกำหนดการแข่งขันใหม่ให้ทราบภายหลัง

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
☎️ เบอร์ติดต่อ 02-2559188
📧 ทางอีเมล [email protected]