การดำเนินการฉีดวัคซีน AHS ชนิด Monovalent Serotype 1

กรมปศุสัตว์ ขอให้ท่านประสานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน Monovalent Serotype 1 พร้อมกัน ในระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2564 สามารถดาวโหลดเอกสารแนบ (PDF) ได้ที่นี้…

แผนการกระจายวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS Monovalent Serotype 1 :https://drive.google.com/…/1dvhHXFecuFzTHw3bT…/view…

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า (ฉบับที่ 2) :https://drive.google.com/…/1Wc_hgnRpKzyE3Up…/view…

แนวทางการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ชนิด Monovalent Serotype 1 :https://drive.google.com/…/1voQnrZD1nadf2dpTSxe…/view…#TEF#tefthailand#PPP#DLD#MOU