การบรรยายความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ในพื้นที่ภาคใต้

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดกิจกรรม การบรรยายความรู้เกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ในพื้นที่ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้าเบื้องต้น เช่น ประเภทการแข่งขัน การจัดแข่งขัน กฎกติกาการแข่งขัน แนวทางการดูแลเพื่อสวัสดิภาพม้าและนักกีฬา เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1
สถานที่ : ชมรมขี่ม้าชมทัศน์ฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.
สมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง : จังหวัดพังงา ชุมพร และนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 2
สถานที่ : ชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดสงขลา
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.
สมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง : จังหวัดพัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส