การประชุมสมาคมกับประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาขี่ม้าประเภทต่างๆ

การประชุมสมาคมกับประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาขี่ม้าประเภทต่างๆ (Dressage, Jumping, Eventing and Endurance) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาขี่ม้า ชั้น 11 อาคารเคี่ยนหงวน

เรื่องการจัดการแข่งขันขี่ม้ารายการ Thailand Championship Final 2023 โดยข้อสรุปในการประชุมมีแนวโน้มว่าจะเลื่อนการแข่งขันไปรวมกับ การแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess’s Cup ในวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการจัดสัมมนาผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงการเสนอตารางการจัดการแข่งขันประจำปี 2567 และการอบรมการจัดการคอกม้า เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ จะได้นำเสนอข้อสรุปและข้อเสนอดังกล่าว เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร และแจ้งสมาชิกให้ทราบในรายละเอียดเป็นลำดับต่อไป