การประชุมสามัญใหญ่ สหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งเอเชีย Asian Equestrian Federation -AEF EOGA เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

หลังจบการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองห่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งเอเชีย (Asian Equestrian Federation -AEF) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2023 ณ ห้องประชุม Tonglu Equestrian centre โดยการประชุม มีวาระในการเลือกตั้งประธานสหพันธ์ รองประธาน และคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ประธานสหพันธ์แห่งเอเชีย มร. ฮาเมด บิน อับดุลรามัน อัล ไอธิยา HAMAD BIN ABDULRAHMAN AL ATTIYAH (QAT) ได้ถูกเสนอชื่อและมีมติในประชุมเลือกให้คงดำรงตำแหน่งต่อไป

ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ยังมีการเลือกประธานชนิดกีฬาฝ่ายต่างๆ ของสหพันธ์เอเชีย โดย ดร.ฮาราลด์ลิงค์ นายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้เสนอชื่อ นายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมขี่ม้าไทย สำหรับประธานฝ่ายขี่ม้าอีเว้นติ้งของเอเชีย และได้รับมติรับรองจากประเทศสมาชิกเป็นเอกฉันท์เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปจนครบวาระในปี ค.ศ. 2026 อีกด้วย

ทั้งนี้รองประธาน และประธานฝ่ายกีฬาได้รับเลือกในที่ประชุมตามรายละเอียดด้านล่างนี้

  • รองประธาน 1

AEF Vice President 1:

Souhail Khoury (Lebanon)

  • รองประธาน 2

AEF Vice President 2:

Shigeru Hashimoto (JAP)

  • รองประธาน 3

AEF Vice President 3:

Suyung Park (KOR)

  • รองประธาน 4

AEF Vice President 4:

Bakhromion Gaziev (UBZ)

ประธานฝ่ายขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง

  • AEF Chair Jumping:

Yi Cheng Yeh – Waldo (TPE)

ประธานฝ่ายขี่ม้าศิลปะบังคับม้า

  • AEF Chair Dressage:

Sergey Buikevich (KYR)

ประธานฝ่ายขี่ม้าอีเว้นติ้ง

  • AEF Chair Eventing:

Nara Ketusingha (THA)

ประธานฝ่ายขี่ม้าแอนดูแรนซ์

  • AEF Chair Endurance:

Dr. Anas Salah Hasan (KSA)

ประธานฝ่ายขี่ม้า Tent Pegging

  • AEF Chair Tent Pegging:

Sultan Muhammad Ali (PAK)

Photo credit : Yong Teck Lim / AEF / TEF

#TEFthailand#AEF#Asianequestrian